Please enable JavaScript to view this site.

 

Администрирането на Системата, обхваща дейности свързани с извършването на настройки и промени по конфигурации и номенклатури:

ptm_home_admin

 

Администрирането се извършва само от оторизирани служители на вашата организация.

 

Като оторизиран потребител на системата Вие имате достъп до административните настройки по два начина:

чрез менюто за Администриране на началния екран, или

чрез бутоните за бърз достъп от лентата за Администриране, която е разположена в долната част на началния екран.

В настоящия документ са разгледани следните основни функции за администриране, до които имате бърз достъп:

1)Регистър "Поделения"

2)Регистър "Банки"

3)Регистър "Клиенти"

4)Регистър "Потребители"

5)Администриране на правила за разноски и лимити

6)Преглед и промяна на валутни курсове (според интеграцията е възможно да изисква свързаност с core-система на вашата организация)

Бележка: Всеки потребител има различно ниво на достъп в BINETIX PTM, поради тази причина е възможно да не виждате някои менюта или да нямате достъп до някои функции на Системата, както са показани тук. Нивата на достъп са предварително проектирани и заложени.

Copyright © 2013-2022 BINETIX LLC. All rights reserved. The content is maintained and distributed only at www.binetix.net according to the following terms and conditions.