Please enable JavaScript to view this site.

 

1)Натиснете бутона "Банки" от началния екран

ptm_home_admin_banks

2)Въведете нов записи на банка, или променете съществуващ:

ptm_admin_banks

От екрана "Банки" можете да извършвате настройки и промяна на банките в Системата.

С влизането в екрана се показва списък със всички Банки налични в Системата.

С натискането на бутона "Филтър" извиквате екрана за търсене. Въвеждате критерии за търсенето. С натискането на бутона "Приложи филтър" - осъществявате търсенето. С натискането на бутона "Изчисти филтър" изчиствате въведените критерии във филтъра.

 

ОСНОВНИ СТЪПКИ ПРИ СЪЗДАВАНЕ ИЛИ ПРОМЯНА:

След като маркирате намереният резултат, Системата ви дава възможност за следните действия:

Да създадете нов системен запис на банка с бутона "Нов";

Да промените атрибутите на маркирания резултат с бутона "Промяна". При натискане на бутона "Промяна" вие въвеждате корекции. Бутоните "Запис" и "Отказ" се активират, за да можете да завършите вашите действия или със записване на настоящата промяна или с нейното отхвърляне.

Да запазите информацията в електронна таблица на компютъра си с бутона "Експорт в Excel".

Copyright © 2013-2022 BINETIX LLC. All rights reserved. The content is maintained and distributed only at www.binetix.net according to the following terms and conditions.