Please enable JavaScript to view this site.

 

1)Натиснете бутона "Клиенти" от началния екран:

ptm_home_admin_clients

2)Въведете нов или променете вече регистриран клиент в BINETIX PTM:

ptm_admin_clients

От екрана "Клиенти" можете да извършвате настройки и промяна на данните на клиентите.  

С влизането в екрана се показва списък със всички клиенти налични в Системата.

С натискането на бутона "Филтър" извиквате екрана за търсене. Въвеждате критерии за търсенето. С натискането на бутона "Приложи филтър" - осъществявате търсенето. С натискането на бутона "Изчисти филтър" изчиствате въведените критерии във филтъра.

След като маркирате намереният резултат, Системата ви дава възможност за следните действия:

Да създадете системен запис на нов клиент с бутона "Нов";

Да промените данни на маркирания резултат с бутона "Промяна". При натискане на бутона "Промяна" вие въвеждате корекции. Бутоните "Запис" и "Отказ" се активират, за да можете да завършите вашите действия или със записване на настоящата промяна или с нейното отхвърляне.

Да запазите информацията в електронна таблица на компютъра си с бутона "Експорт в Excel".

Copyright © 2013-2022 BINETIX LLC. All rights reserved. The content is maintained and distributed only at www.binetix.net according to the following terms and conditions.