Please enable JavaScript to view this site.

 

Navigation: User Guides

Добре дошли в BINETIX® PTM™

Scroll Prev Top Next More

Уважаеми потребители,

BINETIX® PTM™ е ERP платформа за автоматизиране на финансови операции и асоциираните с тях трансакции, бизнес процеси, прилежащи документи и множеството платежни канали и услуги, с които Вашата организация може да оперира на националния и международния пазар.

Чрез PTM™, Вие може да управлявате бизнес-процеси за:

Управление на парични преводи - корпоративни, групови, пощенски записи, касови и безкасови операции и др.;

Издаване и получаване на банкови гаранции, банкови акредитиви, банкови инкаса;

Изпращане и получаване на парични преводи през външни платежни системи през Eurogiro®, MoneyGram® и Western Union®;

Генериране и получаване на справочна информация;

Администриране на ресурси, номенклатури и потребители на системата;

и много други...

Съобразно вашата длъжност и роля, като служител на Вашата организация, Вие ще получите достъп до определени операции, функции и ресурси на Системата. Ако имате въпроси или се нуждаете от съдействие, моля обърнете се към вашия ИТ администратор.

За кого е предназначен настоящия документ и каква информация предоставя?

Настоящият документ е специализирана функционална спецификация за ползване на продукта BINETIX® PTM™ версия 2020 или по-нова.

Документът няма общо предназначение и е насочен за ползване само от експерти, които са добре запознати с материята, бизнес процесите и техническите детайли по изпълнение на финансови, счетоводни и SWIFT операции. В този смисъл, документът трябва да послужи като средство, което да помогне и ориентира такива експерти в работата им с платформата PTM™.

Настоящият документ е разработен от БИНЕТИКС ЕООД. Оригиналът на документа се поддържа и разпространява само online на адрес: www.binetix.net.

БИНЕТИКС си запазва правото да променя и актуализира съдържанието на документа по всяко време съобразно нуждите на потребителите и стратегията на компанията за развитие на продукта и продуктовата документация.

 

ЕКИПЪТ НА БИНЕТИКС ВИ ПОЖЕЛАВА ПРИЯТНА РАБОТА

 

 

 

© 2021 БИНЕТИКС. ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ.

Copyright © 2013-2022 BINETIX LLC. All rights reserved. The content is maintained and distributed only at www.binetix.net according to the following terms and conditions.