Please enable JavaScript to view this site.

 

1)Натиснете бутона "Поделения" от началния екран

ptm_home_admin_branches

2)Регистрирайте ново или променете съществуващо поделение на вашата организация

ptm_admin_branches

От менюто "Поделения" можете да извършвате настройки и промяна на всяко едно поделение в структурата на организацията, в която работите.

С натискането на бутона "Филтър" извиквате екрана за търсене. Въвеждате критерии за търсенето. С натискането на бутона "Приложи филтър" - осъществявате търсенето. С натискането на бутона "Изчисти филтър" изчиствате въведените критерии във филтъра.

 

След като маркирате намереният резултат, Системата ви дава възможност за следните действия:

Да създадете нов клон/поделение с бутона "Нов";

Да промените атрибутите на маркирания (резултат) клон или поделение с бутона "Промяна". При натискане на бутона "Промяна" вие въвеждате корекции. Бутоните "Запис" и "Отказ" се активират, за да можете да завършите вашите действия или със записване на настоящата промяна или с нейното отхвърляне.

Да запазите информацията в електронна таблица на компютъра си с бутона "Експорт в Excel".

 

Някои важни полета от регистъра с поделение:

Позиция 1 - Ниво на поделение: Регистърът с поделение в BINETIX PTM има йерархична структура. Чрез падащия списък към полето Вие определяте по какъв начин поделението се позиционира в йерархичната структура на клоновата мрежа на вашата организация. Може да изберете една от следните опции:

Централно управление - стои в основата на йерархията (ниво 0)

Регионален център - ниво 1

Финансов център - ниво 1

Клон - ниво 2

Филиал - ниво 2

Офис - ниво 3

Организацията на клоновата мрежа на вашата организация е специфична и посочените нива и опции имат само ориентировъчен смисъл.

Позиция 2 - Номер и име на поделение: Това са идентификатори, които трябва да се въведат ръчно и точно в съответствие с инфраструктурата на организацията, за която работите.

Позиция 3 - Статус: Статусите на поделенията влияят на ползването им в различни бизнес процеси и функции. По подразбиране поделенията са маркирани като оперативни.

 

 

 

 

 

Copyright © 2013-2022 BINETIX LLC. All rights reserved. The content is maintained and distributed only at www.binetix.net according to the following terms and conditions.