Please enable JavaScript to view this site.

 

Navigation: User Guides > BINETIX PTM™ (Български) > Администриране

Правила за разноски и лимити

Scroll Prev Top Next More

1)Натиснете бутона "Правила за разноски и лимити" от началния екран:

ptm_home_admin_rules

2)Въведете ново правило за разноски или лимити или променете съществуващо:

ptm_admin_rules

Полетата отбелязани със звездичка (*) са задължителни за попълване.

 

В платформата BINETIX PTM има регистрирани много платежни канали. При ползване на Системата вие имате достъп до следните канали (позиция 1):

Акредитиви - внос и износ

Инкаса - внос и износ

Банкови гаранции

Посочете платежния канал, за който желаете да се отнася избраното правило за разноски и лимити.


Номенклатурата с видовете такси може да бъде е синхронизирана с core-система на организацията, за която работите.

От падащия списък Вие можете да изберете такси като:

Такса за обработване

Такса за промяна на документи

Такса за SWIFT обработка

и други...

Посочените такси са примерни. Списъкът съдържа актуалните такси, които могат да се ползват при задаване на правила за разноски и лимити.

Правилата за такси могат да бъдат зададени като процент или като фиксирана стойност.

Copyright © 2013-2022 BINETIX LLC. All rights reserved. The content is maintained and distributed only at www.binetix.net according to the following terms and conditions.