Please enable JavaScript to view this site.

 

1)Натиснете бутона "Валутни курсове" от началния екран:

ptm_home_admin_currencies

2)Направете преглед или промяна на регистрираните валутни курсове в Системата.


Обърнете внимание, че работния екран за валутни курсове не предлага функция за въвеждане на нови записи. Причината за това ограничение е, че при зареждане на екрана Системата прави опит за синхронизиране на валутните курсове с core-система на организацията, за която работите.

Възможно е връзката с core-banking системата да не е налична. В тези ситуации ще получите съобщение за грешка, като тази показана по-долу:

ptm_admin_currencies

 

 

Copyright © 2013-2022 BINETIX LLC. All rights reserved. The content is maintained and distributed only at www.binetix.net according to the following terms and conditions.