Please enable JavaScript to view this site.

 

hmtoggle_arrow1        Приемане на пощенски паричен превод

hmtoggle_arrow0        Изплащане на пощенски паричен превод


Бележка: Проверките по сигурността в BINETIX PTM са реализирани по специално разработени алгоритми, собственост на БИНЕТИКС ЕООД, и са прецизно балансирани и съгласувани с реалната експлоатация на Системата в големи държавни институции. Проверките при управление на пощенски парични преводи са интегрирани в края на процесите по приемане и изплащане. Повече информация е предоставена в "Сигурност, наблюдение и контрол".

Copyright © 2013-2022 BINETIX LLC. All rights reserved. The content is maintained and distributed only at www.binetix.net according to the following terms and conditions.