Please enable JavaScript to view this site.

 

Navigation: User Guides > BINETIX PTM™ (Български)

Влизане в системата и първи стъпки. Излизане от системата.

Scroll Prev Top Next More

ВЛИЗАНЕ В СИСТЕМАТА

Началният екран на Системата изисква да въведете данни в две задължителни полета:

• № на потребител - уникален потребителски номер, който Ви е предоставен служебно;

Парола - вашата лична парола.

Ако сте забравили вашият потребителски номер или парола, моля свържете се със Системните администратори във вашата организация.


Стартиране на нова работна сесия в BINETIX PTM

Работата с BINETIX PTM започва след успешно влизане с вашите потребителски номер и парола. Така се дава началото на нова потребителска (работна) сесия – време, през което Вие може да работите в Системата. Повече информация може да бъде намерена в описанието на Основния екран.

 

ptm_home_login_2021_bg

 

За да се представите успешно в Системата и да бъдете оторизиран с право на достъп е необходимо да се логнете. На изображението по-горе трябва да въведете на позициите следното:

1)Потребителски номер;

2)Потребителска парола;

3)Номер или друг идентификатор на работното място;

4)Натиснете бутона Enter на клавиатурата или с мишката щракнете на екрана бутона Вход.

 

Попълването на работното място може да е задължително, опционално или да не се вижда според конкретните нужди и вътрешни правила за сигурност, действащи във вашата организация.

Обърнете внимание, че за Ваше удобство натискането на бутона Enter води до преместване на курсора за въвеждане от по-горното към по-долното поле. Така, ако въвеждате потребителски номер и натиснете Enter ще преминете към полето за парола, а при следващо натискане на Enter Системата ще направи опит за оторизация на потребителя.

 

ИЗЛИЗАНЕ ОТ СИСТЕМАТА

При приключване на работа със Системата, винаги трябва да излизате от нея чрез бутона "Изход" горе в дясно. Затварянето на браузъра Ви, не означава, че сте излезли от Системата!

Затварянето на браузъра Ви, без преди това да сте излезли чрез бутона "Изход", ще заключи достъпа Ви до системата за определено време, което е крайно нежелателно. Достъпът не може да бъде отключен от администратор.

Системата разполага със защитен механизъм, чрез който се следят опити за неправомерен достъп. Ако се опитате да влезете и получите съобщение, че системата вече се ползва от друго работно място, моля обадете се незабавно на вашия администратор по сигурността, за да получите допълнителни инструкции.

 

ptm_home_exit_2021_bg

 

ВАЖНО!

Всеки потребител има различно ниво на достъп в Системата, поради тази причина е възможно да не виждате някои менюта или да нямате достъп до някои функции на системата, както са показани тук. Нивата на достъп са предварително проектирани и заложени.

Copyright © 2013-2022 BINETIX LLC. All rights reserved. The content is maintained and distributed only at www.binetix.net according to the following terms and conditions.